لكلمة لكم

لكلمة لكم

من الإثنين إلى الخميس من 10 إلى 12 زوالا

À propos de l’émission

Genre : Culture
Langue : Arabe

ANIMATEUR

Radouane
Radouane
Voir la fiche
Radouane Radouane FERROUHI
#Radouane FERROUHI

« la parole est à vous » avec Radouane Ferouhi.

Les auditeurs choisissent en majorité le sujet du jour qu’ils souhaitent voir aborder, les faits de société, l’éducation, la santé ; Chaque jour, un expert, un représentant politique ou acteur associatif répond aux attentes des citoyens et tente de leur apporter un éclairage.

partages

0

podcasts لكلمة لكم

لكلمة لكم لكلمة لكم : 26 فبراير 2020

لكلمة لكم : 26 فبراير 2020

830 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 25 فبراير 2020

لكلمة لكم : 25 فبراير 2020

501 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 24 فبراير 2020

لكلمة لكم : 24 فبراير 2020

245 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 20 فبراير 2020

لكلمة لكم : 20 فبراير 2020

302 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 19 فبراير 2020

لكلمة لكم : 19 فبراير 2020

209 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 18 فبراير 2020

لكلمة لكم : 18 فبراير 2020

435 0