لكلمة لكم

لكلمة لكم

من الإثنين إلى الخميس من 10 إلى 12 زوالا

À propos de l’émission

Genre : Culture
Langue : Arabe

ANIMATEUR

Radouane
Radouane
Voir la fiche
Radouane Radouane FERROUHI
#Radouane FERROUHI

« la parole est à vous » avec Radouane Ferouhi.

Les auditeurs choisissent en majorité le sujet du jour qu’ils souhaitent voir aborder, les faits de société, l’éducation, la santé ; Chaque jour, un expert, un représentant politique ou acteur associatif répond aux attentes des citoyens et tente de leur apporter un éclairage.

partages

0

podcasts لكلمة لكم

لكلمة لكم لكلمة لكم : 21 يناير 2020

لكلمة لكم : 21 يناير 2020

12 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 20 يناير 2020

لكلمة لكم : 20 يناير 2020

7 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 16 يناير 2020

لكلمة لكم : 16 يناير 2020

11 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 15 يناير 2020

لكلمة لكم : 15 يناير 2020

17 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 14 يناير 2020

لكلمة لكم : 14 يناير 2020

20 0

لكلمة لكم لكلمة لكم : 13 يناير 2020

لكلمة لكم : 13 يناير 2020

15 0